TheBaseballPage.com

เฟอร์นิเจอร์

หากเราจะแบ่ง เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตามรูปพรรณสัณฐานการติดตั้งแล้วเราเชี่ยวชาญ แบ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆคือ
1. เฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งกับที่ (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture)
2. เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว (Movable Furniture หรือ Loose Furniture)

3. เฟอร์นิเจอร์ ที่รอบรู้ถอดประกอบได้ (Knock down Furniture)
เฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งกับที่ (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture)
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ที่ได้รับการดีไซน์ และ ติดตั้งเพื่อภูมิประเทศใดพื้นที่เอ็ด 1 ประสบความสำเร็จเท่านั้น ยากที่จะเคลื่อนย้าย และติดตั้งใหม่ ข้อได้เปรียบของ เฟอร์นิเจอร์ แบบนี้ คือ มีความแข็งแรงสูงมาก เพราะยึดเกาะกับโรงเรือน หรือ รูปร่างตึก มีรูปแบบล้วนๆตัว โก้ (Elegance) เป็นเอกเทศ (Unique) เชี่ยวชาญติดตั้ง และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ได้โดยไม่จำกัด รวมทั้งมักจะนิยมดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ ให้สูง จนชนฝ้าเพดาน เพราะด้วยผลประโยชน์การจับจ่ายชั้นเลิศ และปกป้องการสะสมตัวของฝุ่นได้เป็นอย่างดี (เหมาะสมเพราะ ประเทศ ที่มีฝุ่นมาก อย่างบ้านเรา) ทำนองไรก็ดี ข้อเสียที่ประธานของ เฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งกับที่ คือไม่เชี่ยวชาญเคลื่อนย้ายได้ และแลกเปลี่ยน รูปร่าง เค้าหน้าได้ยาก ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ หรืออยากย้ายที่อยู่ เฟอร์นิเจอร์ เหล่านี้ จะต้องถูกรื้อถอนทิ้งไป โดยแทบจะไม่เก่งนำกลับ มาใช้ใหม่ได้อีกเลยรวมทั้งราคาของ เฟอร์นิเจอร์ พรรณนี้ จะมีราคาแพงมาก เนื่องด้วยต้องใช้ พลังงานฝีมือ มาทำ ติดตั้งที่กลุ่มงานของผู้ซื้อประสบความสำเร็จเท่านั้น และบ่อยคราวที่ลูกค้าจะต้องทนกับอุปสรรค ในเรื่องราวของฝุ่น ที่เกิดจาก การเข้าทำงานในหน่วยงาน และกลิ่นอายสีที่เป็นอันตราย ต่ออนามัยอีกด้วย
เฟอร์นิเจอร์ลอย (Movable Furniture หรือ Loose Furniture)
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจบสิ้นที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ แล้วนำมาวางในหน่วยงาน ผู้ซื้อทำได้คัดเลือกรูปแบบ และประโยชน์โภค ได้จากตัวดุจที่มีอยู่จริง ในร้านค้าได้ จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์พรรค์นี้ คือเลือกรูปแบบ และกำไรใช้สอยได้ จากตัวดุจที่มีอยู่จริง ทำได้ลองการใช้งานได้จริง ราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ และทำเป็นขับย้ายไปตามเขตมากมาย ได้ตามความงก ยกเว้นนี้การที่ผลิตสิ้นสุดจากโรงงานยังเป็นเหตุให้ตัดข้อสงสัย เหตุการณ์ฝุ่นไม้ที่เกิดจากการดำเนินการในพท. และกลิ่นอายสีอีกด้วย ส่วนข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ ของเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ เช่นมีรูปแบบ และขนาดแคบไม่รอบรู้ปรับแลก ให้เข้าพอดีกับตำแหน่งที่ตั้งได้ และเฟอร์นิเจอร์ ที่มีความสูงมากๆ จะมีปัญหา เรื่องการสะสมตัวของฝุ่นบนหลังตู้ (เนื่องด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสูงไม่เต็มพื้นที่) และอาจทำให้เกิด ภูมิแพ้ได้ รวมทั้งรูปแบบ ที่มีมักจะมีการผลิตเป็นจำนวนมากๆ ด้วยเหตุว่าเป็น ระบบอุตสาหกรรม ทำเอาขาดความ เป็นเอกเทศ นอกจากนี้ งานอ่าชั้นใน ที่ใช้ แต่เฟอร์นิเจอร์ลอยเพียงทำนองเพียงอย่างเดียวจะให้ ความรู้สึกราวกับห้องเช่า และส่วนใหญ่ มักมีกำไรโภคไม่ครบถ้วน ตามทำเลที่ตั้งที่มีอยู่ (เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต้องมีขนาดไม่ใหญ่มาก เนื่องด้วย จะต้องขนย้ายได้) รวมทั้งอาจจะทำให้ดูไม่โก้เก๋เท่าที่ควร ในงานตกแต่งชั้นใน แล้วต้องอย่างมาก ที่จะต้องผสมผสาน ทั้งงาน เฟอร์นิเจอร์ลอย และติดตั้งกับที่เข้าด้วยกัน โดยเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ มักจะมีหน้าที่จัดเก็บของ ให้เป็นเขบ็จขบวน ในขณะที่เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว มักจะเป็นจุดเด่นที่คอยโชว์ความเป็นระเบียบ หากเน้นที่เฟอร์นิเจอร์ชนิดใด ชนิดโดดๆ มากเกินไปแล้ว งานออกแบบมักจะไม่เท่าเทียม เช่น หากมีเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ มากเกินไปห้อง หรือบ้านอาจดูปาน ห้องเก็บของขนาดใหญ่ ในขณะที่มีแต่ เฟอร์นิเจอร์ลอย บ้านก็ดูราวกับบ้านเช่า ที่กรรมสิทธิ์พร้อมจะย้ายออกได้เสมอ ดังนั้นงานดีไซน์ในสมัยนี้ จึงมักจะรังสรรค์ความทัดเทียมด้วยเฟอร์นิเจอร์ทั้งสอง ชนิดนี้เสมอ
เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดทำได้ (Knock down Furniture)
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่รวมเอาจุดแข็งของเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองระบบแรกเข้าด้วยกัน โดยมี ลักษณะเป็นปานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ ในขณะที่มีการผลิตที่เกือบจะจะ สำเร็จรูปจากร.ง. ปางแต่นำมาติดตั้งด้วยช่างผู้ชำนาญงานแค่ไม่กี่คน และใช้เวลาไม่นานนัก ทำเอาลดข้อสงสัยเปลาะฝุ่นไม้ และกลิ่นไอสีในหน่วยงานได้เป็น ทำนองมาก แบบไรก็ดี เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ มักปรารถนาการดีไซน์ และการตั้งสิ่งของเพื่อให้ตระเตรียมการผลิต ที่ยุ่งยาก และซับซ้อน ดังนั้น ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ จึงต้องกระทำผลิตเป็นตัวเลขมาก Mass Production เพราะกระจายค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และการเตรียมตัว การผลิตให้ลดลงมามากมุทธา ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบ Knock down ในบ้านเรา นิยมผลิตโดยใช้สิ่งของสังเคราะห์ พรรค์ Particle Board หรือ Chip Board ที่เก่งกำกับคุณค่าได้ง่าย ในการผลิต จึงส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ลักษณะนี้ มีอายุการใช้งานต่ำกว่า เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้จริง หรือไม้อัด เว้นแต่นี้ รูปแบบการผลิต ของเฟอร์นิเจอร์ Knock down ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องมาจากขั้นตอนการผลิต ค่อนข้างยุ่งยาก และสิ่งจักร ในการผลิตก็มีราคาสูงมาก ดังนั้นรูปหน้าของเฟอร์นิเจอร์ ลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่จึงยังกะๆ กัน ทำเอาเกิดศึกสงครามราคา มีการตัดราคากันวิธีตึม และ ทีหลัง ผู้ผลิตก็ต้องไปกระทำลดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ลงไปอีก ทำให้เฟอร์นิเจอร์ Knock down กลายไป เฟอร์นิเจอร์ราคาถูกไปในยิ่ง

เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินคืออะไร
เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินคืออะไร
หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบกันว่า เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินนั้นมีอะไรที่แตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์สามัญที่มีขายอยู่ตามร้านขายของในบ้านทั่วๆ ไปซึ่งเราต้องขอบอกให้ทุกๆ ท่านได้ทราบถึงความแตกต่างในเปลาะนี้นั่นก็คือ เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินนั้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรารอบรู้ที่จะออกแบบเองและจัดวางให้พอดีกับผนังของห้องเราหรือในบริเวณที่เราใคร่และเราทำได้ที่จะสั่งทำให้มีรูปแบบเท่านั้น เช่น เว้า นูน ได้ตามออกแบบที่เราชอบ และ จะเลือกให้เป็นสีอะไรก็ได้ตามความชอบของคุณเอง ส่วนเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาที่คุณนั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของแต่งบ้านหรือเครื่องมือใช้เฟอร์นิเจอร์ประจำบ้านในรูปแบบที่เสร็จเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่รอบรู้ที่จะปรับแต่งให้เป็นไปตามแบบที่คุณใคร่ได้เหมือนกับเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินคือ

แต่ทั้งสองดั่งนี้ก็มีทั้งข้อได้เปรียบ และ ข้อเสียของ เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินคือ

เช่น เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินครั้นเมื่อนำมาใส่ในบ้าน หรือ ห้องของเราแล้วยากต่อการขนย้ายออกเนื่องด้วยออกแบบมาให้มีความพอดีกับรูปแบบของห้องนั้นและเป็นแบบยึดติดนั่นเองส่วนเฟอร์นิเจอร์แบบสำเร็จนั้นคุณเชี่ยวชาญที่จะเขยิบย้ายไปตามมุมนู้นมุมนี้หรือที่อื่นได้ง่ายกว่ามาก ดังนั้นถ้าใครศักดิ์คิดจะคัดเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์อยู่ก็ควรที่จะคิดให้อย่างละเอียดก่อน

By brettmendiolaoym
Wednesday, 26 Mar 2014

 
No votes yet

Comments

    Be respectful, keep it clean.
Login or register to post comments
Share |